Про органiзацiю

Громадська Організація «ЦЕНТР НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ» розпочала свою роботу у 2012 році. За час свого існування організація здійснює свою діяльність у напрямку реалізації програм та проектів, що направлені на формування громадського суспільства, верховенства права, належного урядування. Наша громадська організація має досвід у покращенні інституційних підходів щодо реалізації поставлених завдань.

Головна мета: сприяння практичному виконанню зобов’язань України у формуванні громадського суспільства, верховенства права, належного урядування шляхом створення додаткових можливостей для ефективного і доцільного використання ресурсів та стабільного розвитку.

Місія: допомога нашим партнерам виділити свої ресурси потенційно, враховуючи постійну та швидку змінну середовища і тенденцій.

Ціль: сприяння належному урядуванню у всіх його аспектах при процесі прийняття рішення та процесі яким це рішення впроваджується, у тому числі:

 • забезпечення верховенства права;
 • дотримання прав людини та основних свобод;
 • підвищення ефективності та дієвості міжнародних, національних та місцевих державних і приватних секторів;
 • розвиток управління економічними і соціальними ресурсами, що охоплює усі сфери суспільного життя;
 • покращення інституційних механізмів.

У своїй діяльності громадська організація керується наступними принципами:

 • участь
 • орієнтація на консенсус
 • відповідальність
 • прозорість
 • належне реагування
 • ефективність та результативність
 • рівність та врахування інтересів
 • інституційна досконалість
 • інтегрованість

Наша громадська організація сприяє знаходженню рішення завдяки науково-дослідницького аналізу, комплексного управляння проектами, створення навчальних програм та механізмів використовуючи ресурси, які знаходяться в розпорядженні, у найкращій спосіб.

ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Наша організація задля досягнення своєї мети ставить перед собою наступні завдання:

 • сприяння реалізації програм та проектів, що направлені на формування громадського суспільства, верховенства права, належного урядування;
 • підвищення рівня транспарентності та покращення діалогу та зміцнення довіри між державою і організаціями громадянського суспільства;
 • зміцнення інституційних механізмів шляхом запровадження нових інноваційних підходів;
 • інтегрування міжнародних стандартів та найкращих практик в українському правовому та економічному середовищі;
 • сприяння утвердженню верховенства права, формування громадського суспільства та належного урядування на основі міжнародних стандартів;
 • підвищення обізнаності громадськості на національному та міжнародно-правовому рівні щодо створення правової бази та створення відповідного потенціалу;
 • сприяння поліпшенню комунікації, прозорості та координації між своїми членами та іншими організаціями та створенню постійно діючої системи обміну досвідом між фахівцями;
 • участь на громадських засадах в регулярному вивченні суспільної думки щодо тих чи інших проблем українського суспільства в цілому, проведення соціального моніторингу;
 • сприяння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із верховенством права, належним урядуванням, захистом прав людини та основних свобод;
 • участь у здійснені наукових досліджень та реалізації проектів по вивченню суспільних формацій та процесів, що протікають в українському суспільстві та міжнародному середовищі, роль та місце громадської думки в процесі належного урядування, дотримання стандартів верховенства права та формування громадського суспільства;
 • сприяння реалізації спільних проектів для підвищення рівня захисту та поінформованості щодо верховенства права, формування громадського суспільства і належного урядування.